De Lokale Pastorale Groep Godelieve

 

Start Sint-Godelieve De Sint-Godelievekerk De Lokale Pastorale Groep Godelieve De Lectorengroep Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs

In het 'Handvest voor de pastorale eenheid' schrijft onze bisschop het volgende:
Een pastorale eenheid is levend en levenskrachtig als christenen elkaar vinden en kennen op de plaats waar ze wonen en daar proberen iets te betekenen voor de mensen rondom. Om die reden waardeert de pastorale eenheid daadwerkelijk alles wat in de lokale gemeenschappen bijdraagt tot een levensnabij geloofsgetuigenis.
Ook als er in een deel van de pastorale eenheid weinig actieve christenen zijn, willen we daar dankbaar elk charisma en elke inzet aanspreken.
Pastorale ploegen dragen geen beleidsverantwoordelijkheid in de pastorale eenheid. Ze zijn ook niet langer verantwoordelijk om het beleid te bepalen in hun vroegere parochie, maar kunnen veel betekenen om het beleid van het team van de pastorale eenheid in hun lokale gemeenschap te verankeren. Wat plaatselijk leeft, kunnen ze ook aan het team signaleren.

Het is dan ook de wens van het parochiaal eenheidsteam om in iedere entiteit van onze Sint-Marcusparochie een lokale pastorale ploeg actief te hebben. Zij ondersteunen wat leeft op de vroegere parochies en onderhouden contacten  met de plaatselijke verenigingen. Naast de ploeg van Eutropius, de ploeg van Fatima en de ploeg van Audomarus is er ook een lokale pastorale ploeg in Godelieve actief.

Haar voorzitster is Mevr. Marij Blomme. 

 
 
 

Audomarus

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: godelieve@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP