De Sint-Godelievekerk

 

Start Sint-Godelieve De Sint-Godelievekerk De Lokale Pastorale Groep Godelieve De Lectorengroep Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs

De neogotische Sint-Godelievekerk van 1868 werd gebouwd op initiatief van Ursula Dinnecourt  (1815-1887) naar een ontwerp van Jan Clarysse (1814-1874). Ze brandde tijdens de restauratie- en uitbreidingswerken in 1988 uit en werd opnieuw gerestaureerd in 1989-1992. Het orgel is van 1743 en werd gebouwd door door Andreas Jacobus Berger  (1712-1774). Het is  afkomstig uit de kerk van Loppem, werd gerestaureerd in 1980 en na de brand in 1988 door het huis Loncke uit Zarren hersteld. Er staat een barok hoofdaltaar met het schilderij Laatste Avondmaal toegeschreven aan J.B. Herregouts, allebei 17de-eeuws.
De Hoofdbeuk van de Sint-Godelievekerk
Hoofdaltaar en altaarpodium De nieuwe zijbeuk met het altaar gewijd aan Sint-Godelieve.

Schilderij Laatste Avondmaal, boven hoofdaltaar

Het hoofdaltaar

Het O.L.Vrouwebeeld

De weekkapel, links van de kerk, die ook dienst doet als condoleanceruimte bij begrafenissen
Het mooie Berger-orgel op het dokzaal met in het midden onderaan het logo van de parochie dat als stempel werd gebruikt.
Sint-Godelieve in de Sint-Godelievekerk te Heule.
De doophoek in de nieuwe zijbeuk
Het bord met de namen van onze overledenen.
   
'Het Huizeke', naast de kerk, waar het plaatselijk secretariaat gevestigd is en waar er ook een mooie vergaderruimte is in ondergebracht.
   
Aan de rechterkant van de kerk het voormalige klooster met op de rechter foto de laatste zusters die in  2006 de Watermolen verlieten.
   
Enkele beelden uit de oude doos.
 

 

 Audomarus

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: godelieve@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP