Sint-Godelieve

 

Start Sint-Godelieve De Sint-Godelievekerk De Lokale Pastorale Groep Godelieve De Lectorengroep Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs

 

Het leven van Sint-Godelieve
 

Godelieve, afkomstig uit het slot Londesvoorde nabij Wierre-Effroy, in de buurt van Bonen (Boulogne), dochter van Hemfried, heer van Wierre-Effroy was uitgehuwelijkt aan Bertolf, zoon van de kasteelheer van Gistel, die haar nog op hun bruiloft verstootte. Godelieve werd, mede onder impuls van haar schoonmoeder, door haar schoonfamilie mishandeld, uitgehongerd en zelfs gekerkerd. Godelieve kon ontsnappen en nadat haar vader ermee gedreigd had om Bertolf en diens familie over te geven aan de autoriteiten, deden zij alsof zij tot een ander inzicht waren gekomen en keerde Godelieve terug, maar kort daarop werd zij gedood. Zij werd in een poel geworpen, nadat zij door Lantbert en Hacca, twee knechten van Bertolf, was gewurgd met een halsdoek.

Godelieve werd daags na haar dood in de kerk van Gistel begraven. Nog steeds is de rechterbeuk van de kerk in Gistel, de Godelievebeuk, volledig aan haar gewijd.

Een tiental jaar na haar dood schreef de hagiograaf Drogo, een monnik van de abdij van Sint-Winoksbergen, met grote nauwkeurigheid de "Vita Godeliph" (Leven van Godelieve). De Vita werd later aangevuld met bijzonderheden en mirakels, onder anderen door de zogenaamde Anonymus Ghistellensis, vermoedelijk een monnik van de Sint-Andriesabdij.

Godelieve had steeds haar huwelijk willen redden en bekommerde zich ook altijd om de armen en verschoppelingen. Na haar dood begon het volk haar weldra als een heilige te aanroepen en Bertolf kwam tot inkeer. Hij trok op boetebedevaart naar Rome en ging een tweede huwelijk aan met een zekere Ripsim.

Uit zijn tweede huwelijk kreeg Bertolf een blind dochtertje, Edith. Het kind werd genezen door de ogen te wassen met water uit de poel waarin het lijk van de gewurgde Godelieve was geworpen. Bertolf bekeerde zich nu oprecht en ging op kruistocht en werd monnik in de abdij van Sint-Winoksbergen. Zijn dochter richtte in Gistel een klooster op, de Abdij Ten Putte.

Op 30 juli 1084 werd zij door de bisschop van Doornik, Radbod II, heilig verklaard. Op deze plechtigheid in de kerk van Gistel, waren hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zoals gravin Geertruida van Saksen, echtgenote van graaf Robrecht de Fries, de abt van Sint-Winoksbergen en talrijke geestelijken.
 


 

De legenden van de Heilige Godelieve

De Waterpoel

Edith, de dochter van Bertolf uit zijn tweede huwelijk was blind geboren. Het kind werd genezen door de ogen te wassen met water uit de poel waarin het lijk van de gewurgde Godelieve was geworpen. Vandaag staat op de plaats van de poel een waterput, in Abdij Ten Putte.

De Raven

Als verstotene van het kasteel moest Godelieve werken op het land. Ze moest de Raven van het net gezaaide korenveld weghouden. Toen de klok van de Kerk luidde en Godelieve als zeer devote vrouw absoluut naar de kerk wilde, gebood ze de Raven te verzamelen in de schuur tot ze terugkwam.

Hemd zonder naad

De legende vertelt dat, na de dood van Godelieve, de knecht van Bertolf naar Gistel was gezonden met een stuk lijnwaad om daar hemden te laten maken. Godelieve, die onbekend bleef, verscheen aan de knecht en vroeg het lijnwaad. Toen Bertolf hem terugstuurde gaf Godelieve hem afgewerkte hemden. Bertolf herkende erin het werk van Godelieve. Toen hijzelf haar ging opzoeken, vond hij haar niet meer. Het werd de aanleiding tot zijn bekering.

Nu nog kan in Abdij Ten Putte een hemd zonder enige naad bewonderd worden.

Houtspaanders

Zelfs toen Godelieve nog bij haar ouders woonde was ze bijzonder vrijgevig. Ze deelde voedsel uit aan de armen zodat er een tekort aan eten dreigde. Ondanks vermaningen gaat Godelieve door, maar op een gegeven moment wordt ze door de hofmeester opgepakt terwijl ze voedsel in haar schoot heeft verborgen. Als hij haar dwingt om te zeggen wat ze draagt, bidt Godelieve en het voedsel verandert in houtspaanders zodat de hofmeester moet afdruipen. Een gelijkaardige legende vindt men ook terug bij Cunera van Rhenen die trouwens ook met een doek gewurgd is.

Voedselvermenigvuldiging

Tot tweemaal toe zou een tekort aan voedsel wonderbaarlijk veranderen in een overvloed. Eenmaal nadat Godelieve te veel heeft weggeven zodat haar vader geen banket zou kunnen geven. En eenmaal na haar dood wanneer als teken van rouw graan wordt uitgedeeld aan de armen.

 

Sint-Godelieve in Gistel

 

De abdij Ten-Putte

Gedurende haar korte leven was Godelieve een weldoenster voor de armen. Zij ontving hen en gaf hen te eten. Op 30 juli 1084 werd Godelieve heilig verklaard door Radbod II, bisschop van Doornik-Noyon. Sint-Godelieve wordt aangeroepen tegen keel- en oogziekten en om de huiselijke vrede te bewaren of te herstellen. Haar feestdag wordt gevierd op 6 juli.
De typische attributen van Godelieve zijn de wurgdoek en de vier kronen. De wurgdoek verwijst uiteraard naar haar marteldood (de wurging). De vier kronen symboliseren de vier levensperiodes van Godelieve: haar maagdelijkheid (jeugd), haar huwelijk, haar verstoting en haar martelaarschap.

Wellicht op het einde van de elfde eeuw werd op de plaats van de marteldood van Sint-Godelieve een abdij van benedictinessen gesticht. De abdij kende een grote bloei, maar werd in 1578 verwoest door de geuzen. De zusters moesten vluchten en stichtten in 1623 een nieuwe abdij in de Boeveriestraat te Brugge. In 1891 keerden een aantal zusters vanuit Brugge terug naar Gistel en namen hun intrek in de nieuwe kloostergebouwen, opgetrokken in neogotische stijl naar de plannen van architect baron J.B. Bethune. In 1934 kreeg de priorij de eeuwenoude titel van abdij terug. Vanaf 1952 werd de abdij grondig verbouwd en uitgebreid onder leiding van
architect A. Degeyter. De vernieuwde abdijkerk werd ingewijd in 1962. In 1987 werd binnen de muren van de abdij het Sint-Godelievemuseum opgericht en in
1991 werd de Godelievezaal, een modern onthaalcentrum met cafetaria, geopend. In 2007 verhuisde de Gemeenschap Moeder van Vrede vanuit
Meetkerke naar de abdij Ten Putte.

De abdij Ten Putte wordt druk bezocht door bedevaarders en toeristen. In een fraaie koepelkapel staat de put met het miraculeuze water (1634).

Verder kunt u de abdijkerk, de devotiekapel, het Kraaikapelletje (op de motte), de gevangenis en de plaats met het Genadebeeld bezoeken. Vergeet ook niet het merkwaardige ‘hemd zonder naad’, dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve, te bezichtigen.

 
De Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk van Gistel.


In de kerk van Gistel is de rechterbeuk volledig aan de Heilige Godelieve gewijd. Je vind er onder meer haar praalgraf en het reliekschrijn terug. In het midden boven de reliekhouder waarmee men ten zegen staat. Rechtsonder een paneelschilderij dat de legenden van Sint-Godelieve vertelt.

De eerste zondag na 6 juli gaat in Gistel de Godelieveprocessie uit en wordt het schrijn van de Heilige Godelieve hierin meegedragen.

 

 

Geboorteplaats Sint-Godelieve

In Wierre-Effroy, in de buurt van Bonen (Boulogne) op het landgoed Londesvoorde, de geboorteplek van Godelieve, werd een kleine kapel opgericht ter hare gedachtenis. De huidige landeigenaars zijn rechtstreekse afstammelingen van Godelieve.
 

Godelieve

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: godelieve@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP