Sint-Godelieve Heule

 

Start Sint-Godelieve De Sint-Godelievekerk De Lokale Pastorale Groep Godelieve De Lectorengroep Jeugdbewegingen Katholiek Onderwijs

Op 12 oktober kwam Vicaris Generaal Koen Vanhoutte de nieuwe parochie
Sint-Marcus Heule-Bissegem oprichten en het pastoraal eenheidsteam aanstellen.

De parochie Sint-Marcus maakt deel uit van het decanaat Kortrijk
en zijn we opgenomen in het bisdom Brugge, de Kerk in Vlaanderen.

Binnen de parochie Sint-Marcus zijn 4 lokale ploegen werkzaam.
Bij ons is de 'Lokale groep Godelieve' werkzaam
die de initiatieven van het Pastoraal Eenheidsteam plaatselijk uitwerkt.

 

 

Eucharistievieringen
in Sint-Godelieve Heule:

In de week op woensdag om 8 uur in de weekkapel naast de kerk.
Op zondag om 9u in de Sint-Godelievekerk.

Eucharistievieringen met misintentie
kunnen hier worden aangevraagd:
secretariaat@sintmarcus.be

 

Laatst aangepast op:07/01/2021

Surf ook eens
naar de website
van onze Federatie

Parochies Heule - Bissegem


Parochiaal Secretariaat
Sint-Marcus:

Pastoriestraat 1
B-8501-Kortrijk-Heule
tel.:  +32 56 35 17 39
secretariaat@sintmarcus.be
 

Een berichtje naar onze parochie: godelieve@sintmarcus.be
Een berichtje naar onze pastoor, diakens en parochieassistent:
E.H. Wim Seynaeve: wim.seynaeve@sintmarcus.be
Diaken Edward:         edward.verhaeghe@sintmarcus.be
Diaken Dominiek:      dominiek.lodewijckx@sintmarcus.be

Webmaster:  PHDP